aidėti

1 aidė́ti, aĩdi, -ė́jo intr., áidėti, -a, -ėjo 1. skambėti, garsėti aidui: Jo žingsniai ir balsas keistai dundėjo ir klaikiai aidėjo tamsiuose kalėjimo tarpsieniuose A.Vien. Ir aidi murmuriniais skliautais gimtoji mylima kalba S.Nėr. Giria net áida (taip vyrai ten rėkė) J.Jabl. Skamba, áida pentinėliai J. Kai užbliauja karvė, tai neit per visą girią aĩdi Gs. 2. prk. plisti garsui, žiniai. 3. triukšmauti, rėkauti: Vaikai, neáidėkit! J.Jabl. \ aidėti; ataidėti; išaidėti; nuaidėti; praaidėti; suaidėti

Dictionary of the Lithuanian Language.

Look at other dictionaries:

  • aideţi — ÁIDEŢI interj. v. HÁIDE (2.) (Cu funcţie de imperativ, corespunzând unor verbe de mişcare) Vino! veniţi! să mergem! ♢ (Împrumutând desinenţe verbale de pers. 1 şi 2 pl.) Haidem la plimbare. [var.: háida, haid, áida, áide interj.] – Din tc. haydi …   Dicționar Român

  • aidėti — vksm. Stỹgos aidi …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • aidėti — 2 aidėti, ėja, ėjo Jž žr. 2 aidoti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • traškėti — traškėti, trãška, ėjo intr. K.Būg, Š, DŽ, FrnW, KŽ; N, I, L, Rtr 1. K, J, LL78 išduoti garsą lūžinėjant, sproginėjant, trūkinėjant, plyšinėjant: Einant mišku sausos šakutės traška Grz. Šiaudai tik trãška Klk. Jų dantyse traškėjo graužiami… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • haide — HÁIDE interj. 1. Exclamaţie care exprimă un îndemn (la o acţiune). ♢ (Cu ton de comandă, exprimând nerăbdarea vorbitorului; adesea repetat) Haide, haide, vino mai repede! ♦ Exclamaţie care exprimă încercarea de a îmbuna pe cineva. 2. (Cu funcţie… …   Dicționar Român

  • aidyti — aidyti, o, ė 1. tr. belsti, trankyti: Duris aidyti K. 2. intr. aidėti: Aidė šilas nuo žaislų N. 3. intr. laipioti, karstytis: Neaidyk po medžius Sv. | refl.: Nesiaidyk kaip aitvaras! Rk …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aidėjimas — sm. (1) → 1 aidėti 1: Prisimenu griausmingus ginklų aidėjimus rš …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • aldėti — aldėti, alda, ėjo intr. Kv aidėti, skambėti, gausti: Turgaus dieną alda ir miestas, kad šneka [žmonėsj Grg. Ir aldėjo Pikčiurnų kiemas ir namai nuo keiksmų, lyg girioje medžius skaldant I.Simon. Visa kur aldėjo lietuviška dainelė prš. Šūvis… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • ataidėti — 1 ataidėti intr. ateiti, atsklisti aidui, atskambėti: Nuo Lėvens ataidėjo skambios moterų sutartinės rš. Čia ataidi duslus jūros ūžimas rš. aidėti; ataidėti; išaidėti; nuaidėti; praaidėti; suaidėti …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • blaškėti — blaškėti, blãška, ėjo intr. 1. blizgėti, spindėti, žibėti: Sniegas, žvaigždės blãška Mrk. Važiavau nakčia, sniegas švietė, net blaškėjo Mrk. O dangaus langeliai žiba ir blaška kaip kaitrios kibirkštėlės V.Krėv. 2. gausti, aidėti: Laukai, girios …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.